Đăng nhập

Tài khoản  
 

Lịch âm dương

Thống kê truy cập

Văn bản & Công văn

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
22/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của ...
22/09/2016
35/2015/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
31/12/2015
135/PGDĐT-GDTH Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015 - 2016
14/09/2015
1255/SGDĐT-GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015-2016
31/08/2015
3131/CT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
25/08/2015
3829/VPCP-QHQT Chính phủ Công văn Công nghệ thông tin V/v giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, dự án IDA trong Kỳ IDA 17
27/05/2015
30/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/08/2014
1089/QĐ - TTg Chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.
07/08/2014
25/2010/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
29/10/2010
165/ 2010/NQ-HĐND UBND Tỉnh Quảng Nam Quyết định Hoạt động Đoàn thể Về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
08/07/2010
20782/ UBND-KTTH UBND Tỉnh Quảng Nam Công văn Công nghệ thông tin Về việc bổ sung, hoàn chỉnh và trình dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 55/2006/QĐ-UB ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.
16/06/2008

BẢN QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
Địa chỉ: Bình Phú - Thăng Bình - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)